Våre eiendommer

Storgata 44

Storgata 44

Beskrivelse

Storgata Eiendom AS ervervet sveitser gården i Storgata 44 i 2011. Huset hadde da endret karakter gjennom forfall og ombygginger gjennom tidenes løp. Både hovedform og detaljer fra bildet over var borte. Vårt mål med total restaureringen og ombyggingen som gikk over flere år, var å gi gården det utrykket den i utgangspunktet hadde i sin opprinnelige form og detaljering. Vi ønsket å gjenskape gården vist på bildet fra ca. 1920, og det har vi klart. Gården fremstår i dag som et smykket bestående av tre bygg- bygg 1 næringslokale og leilighet, bygg 2 bolig- bygg tre uthus.

Vil du vite mer?